vul je zoekterm in en druk op enter om te zoeken

Frank

vader van Pheadra (Dochter, 19 jaar)
Frank is ambtenaar en vader van 3 dochters. Nadat Pheadra slachtoffer is geworden van seksueel misbruik, gaat het niet goed met haar. Ze liep weg, had stemmingswisselingen, stootte zich van iedereen af, … Ze is opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis maar nu woont ze terug thuis..

... over iets algemeen

En het is heel belangrijk dat je consequent bent in die dingen en daar waren die gesprekken met de psychotherapeut wel goed voor. Ook omdat wij dan soms wel zagen dat ze totaal gedesinteresseerd was. En ja dan zagen wij hoe dat die psychotherapeut reageerde en daar iets over zei. […] Ja, ook omdat we heel veel schrik hadden op een moment dat ze een keer niet naar huis kwam ’s nachts. En dan de volgende morgen om 10 uur gewoon binnenstappen en er is geen vuiltje aan de lucht. Euh... allé ja, dat wij wel gerust mogen zeggen van... euh... “Zo gaat dat hier niet hé. Wij kunnen dat niet aan. Dat is ook geen doen voor de zussen thuis, als gij op die manier, met die houding naar huis komt.”

... over werk

Ik had het moeilijk met de hele situatie. Mijn baas zei me: "Ge moet toch ook begrijpen dat dat zo niet kan blijven duren: een week komen werken, 2 weken thuis, een maand komen werken, terug een week thuis. Zou het dan niet beter zijn dat gij gewoon drie maanden thuisblijft?"

En ik heb vanaf vrijdag ook, via mijn werk, onder het systeem van 'zorgen voor een ziek persoon', die ja, uiteindelijk is ze wel een ziek persoon, nog steeds, jammer, maar euh… dat ik halftijds loopbaanonderbreking. Dus de momenten dat Phaedra niet naar school gaat en thuis is, dat ik er ben. Dat is nu wel een hele belangrijke denk ik, om te doen…

... over hulpverlening kind

Ik weet dat dat niet goed is. Dan voel ik mijzelf ook wel heel slecht. Ik denk dan: ‘Zou ik nu depressief zijn?’ Dat ik echt zo zeg: ‘Het is allemaal zo leuk niet meer’, maar ja… Het is ook zo lastig allemaal, hé, het is zo veel. En mijn rek is op…

... over zelfzorg

Ik ben veel banger geworden. Als zij nu naar vanachter gaat, naar haar paarden en ze blijft wat langer weg, dan ben ik op zoek, hè.

Ik wou haar vastpakken maar dat mocht niet want ze wilden zo vlug mogelijk met haar naar het ziekenhuis. En dan dacht ik: 'Als ik ze nu zo’n goei veeg zou kunnen geven...' Echt waar, dan weet je niet wat er allemaal in u omgaat. En ook op spoed, je hebt schrik om haar te verliezen en dan krijgt ge weeral zo een beetje woede in u van: ‘Ge hebt het zo goed, ge hebt al wat ge wilt, ge hebt uw hobby, ge doet... En tóch doet gij zo’n toeren.'

Dat hebben we dan achteraf, thuis, besproken, ’s avonds dan, als Phaedra in bed lag, dat we er allebei heel erg van geschrokken waren. En mijn vrouw zei van: "Nee, ik wil dat helemaal niet," en "Gaat zij in de psychiatrie gelukkiger zijn?" en "Wie weet wat ze daar doen?" en "Dan is ze helemaal alleen en dan is ze niet meer bij ons." en "Dat kan toch niet dat dat beter is voor haar?"

... over hulpverlening, zelfzorg, emotioneel

Ik kan geen goede reden geven waarom we geen hulp gezocht hebben. Misschien is het een beetje moeilijk, om hulp te zoeken, om de emotionelere kant op te zoeken. Het lijkt mij geen goed moment om te experimenteren of die kwetsbaarheid te verhogen. Je probeert je hoofd boven water te houden, hé, omdat je steun toch ook elders nodig is.

... over zelfzorg

In het ziekenhuis was het van: ‘We hebben Phaedra, Phaedra pakken wij, maar u staat daarbuiten en wij gaan hier meedelen wat wij vinden dat er nu met haar moet gebeuren.’ Ik had dan ook zo precies het gevoel van: ‘Ik ben Phaedra kwijt. Dat wordt hier van mij overgenomen...' En ik vond het ook niet mooi.

... over signalen

Ze liep steeds vaker weg, en dan terug zo berichtjes: 'Ik kan het niet meer aan, ik zie het niet meer zitten, ik stop met school, ik stop met alles… ik ben het moe.'

... over communicatie

En ik ben wel altijd blijven zeggen van: "Kijk, als ge er met mij niet kunt over praten, of met uw mama niet, zoek een vriendin. Zoekt… euh… zoekt een vriendin, ga naar school, ga naar oma, ga naar eender wie waarvan dat ge denkt van, oké, die gaat niet veroordelend denken. Maar blijf zoeken. Tot als ge de juiste persoon gevonden hebt."

... over omgaan met problemen - kind, communicatie

Wil ze niet praten, probeer het dan… op een briefje te schrijven. Bij mij werkt dat wel, ook voor mijzelf, een keer iets uitschrijven. En als zij dan tijd heeft om dat een keer op haar gemak te lezen zonder dat er... storende factoren zijn van iemand die plots binnenkomt, of dat je je gesprek moet onderbreken, of dat er woede-uitbarstingen kunnen bij te pas komen.

... over praten over zelfmoord

Euh… op die moment was zij vooral heel… gesloten. En het was alsof dat ik tegen een muur aan het spreken was. Ik heb toen heel erg op mijn gevoel gewerkt, op mijn intuïtie eigenlijk. Maar ja, soms kan uw intuïtie al een keer mis zijn. Maar ik ben wel proberen blijven voelen van… kan het, wat dat ik hier aan het zeggen ben? Euh… kan ik zo ver gaan? Want dat is ver gaan… vind ik, allé, vind ik persoonlijk, hè. Euh… en op dat moment is zij ook beginnen wenen. Euh… na dat gesprek hebben wij… want ik mocht ook aan haar niet vragen van: ‘Allé, en waarom? en…’ Dat wist ze zelf niet.

... over omgaan met problemen - kind

Een douche nemen of luide muziek opzetten of… euh… een filmke kijken of met iemand afspreken of… allé, Phaedra had dat nu zelf wel door van: ‘Als het niet goed gaat, moet ik mij niet op mijn kamer opsluiten, maar dan moet ik net iets ondernemen.’

Maar nu, met die therapie te volgen, ze heeft echt gedaan wat ze moest doen, en nu, thuis ook. Euh… ze doet echt haar best, iedere dag is overleven, is opstaan, haar courage inspreken van: "En als het niet goed gaat, al de tips volgen dat we meegekregen hebben, een doucheke nemen of zingen, of zo, ja."

Na die poging mocht ze niets meer van mij. Ik had de autosleutels verstopt, ze mocht niet meer alleen naar de winkel, ah nee, ik vertrouwde ze niet meer. Maar dan beseft ge dat dat belachelijk is. Ge kunt haar toch niet opsluiten.

... over gezin

Maar je voelt soms wel aan in de interactie inderdaad dat door die emoties, door die spanning en die stress, dat inderdaad er niet veel zou moeten gebeuren voordat er ruzies ontstaan of wat dan ook. Het is ook in dat opzicht ook ja, stukken voorzichtiger navigeren in dat hele gezinsgebeuren eigenlijk.

... over broer zus, gezin

Er was veel spanning en conflict. En Phaedra had toen het contact met iedereen verbroken, ze had ons allemaal weggeduwd behalve met haar oudere zus, Kristel. Dus die moest toen alles dragen van haar. Dat was zwaar.

De oudste die is daar hard in. Die zegt: “Ik heb het uit mijn hoofd gezet dat mijn zus dood wil. Anders kan ik niet verder met mijn leven.”

`
`
Sluiten